none
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } }

De wet Breyne wat is dat eigenlijk?

De term ‘De wet Breyne’ horen waaien, maar geen idee wat het is. Wel, het gaat eigenlijk om de Woningbouwwet, die van toepassing is bij de aankoop van een nog te bouwen woning. We geven je graag even mee wat deze wet inhoudt.

Wat is de wet Breyne?

Deze wet gaat mee sinds 1971 en werd in het leven geroepen om kopers van sleutel-op-de-deur woningen of kopers van woningen in aanbouw bescherming te bieden. Bovendien garandeert deze wet dat de koper volledig en transparant geïnformeerd wordt en dat er de nodige financiële garanties geboden worden. Als bouwpromotor of projectontwikkelaar deze wet omzeilen? Onmogelijk!

Wanneer kom je in contact met de wet Breyne?

De wet is van toepassing wanneer de verkoper/promotor/aannemer er zich toe verbindt een afgewerkte woning te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen Deze wet geldt dus niet enkel op een verkoopovereenkomst, maar ook op een aannemingsovereenkomst. Als bouwheer kun je de wet dus ook inroepen als de aangestelde aannemer in gebreke blijft.

Bij deze wet is de promotor - dit kan een verkoper, aannemer, lastgever of iedereen aan wie je één betaling doet voor de voltooiing van de werken - aansprakelijk. Ga je in zee met meerdere afzonderlijke partijen of worden alle betalingen uitgesteld tot na de uiteindelijke oplevering, dan is deze wet niet van toepassing.

Op welke garanties mag je rekenen?

De wet Breyne staat garant voor een duidelijk schriftelijk contract tussen de partijen. In dit contract moeten de volgende zaken opgenomen worden:

  • De identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen
  • Alle informatie m.b.t. de uitgereikte of nog af te leveren omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Het feit of de koper de overeenkomst al dan niet afsluit onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening.
  • Een beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen indien het gaat over een mede-eigendom. Dit is vooral van toepassing bij appartementen.
  • De totale prijs van de woning. Ook de wijze van betaling moet voorzien worden. Het voorschot mag maximaal 5% van het totale bedrag zijn en het feit dat er in schrijven betaald wordt in functie van de afgeronde werken.
  • De vermelding dat er gewestelijke overheidstegemoetkomingen bestaan zodat de koper in de mogelijkheid is om na te gaan of hij in aanmerking komt hiervoor.
  • De startdatum van de werken, alsook de uitvoerings- of leveringstermijn.
  • De schadevergoeding indien de opleverdatum niet gehaald wordt.
  • De voorwaarden van de voorlopige en definitieve oplevering.

Verder moet er ook in de overeenkomst opgenomen worden dat je minstens 15 dagen voor het afsluiten van de overeenkomst volledig geïnformeerd bent.

Op welke waarborg kun je rekenen?

Werk je met een niet-erkende aannemer dan zal deze ofwel de afwerking van de woning moeten verzekeren via een voltooiingswaarborg of de integrale terugbetaling aan de koper of bouwheer moeten garanderen bij ontbinding van het contract.

Een erkende aannemer zal een borgsom van 5% van de totale prijs van het bouwwerk moeten vastzetten bij de deposito- en consignatiekas.

Tot wanneer blijft de aansprakelijkheid lopen?

Je moet na het afronden van de werken een onderscheid maken tussen de voorlopige en definitieve oplevering. Na de definitieve oplevering begint de 10-jarige aansprakelijkheid te lopen.

Volledig gedekt bij Zabra

Het spreekt voor zich dat alle projecten bij Zabra onder de wet Breyne vallen en dat je dus de nodige zekerheid geniet.

Lees ons laatste nieuws

cookies
COOKIES! De cookies die we gebruiken dienen om jouw ervaring op onze site te verbeteren en voor analytische en marketingdoeleinden. We plaatsen ze alleen wanneer jij toestemming geeft. Cookie Policy