Aanvang werken project Kanaaltuinen

Terug
Aanvang werken project Kanaaltuinen

08/04/2016

Project in de kijker

Tijdens de eerste volle werkweek van april zijn de voorbereiden werken voor de nieuwbouw verkaveling Kanaaltuinen aangevangen. Deze werken worden in verschillende fases voltrokken. Startende aan de Kerkhofdreef met een uitbreiding van het rioleringsnet en andere nutsvoorzieningen. De Kerkhofdreef wordt na voltooiing van deze werken ook volledig opnieuw aangelegd, aangezien zij later zal dienen voor de bereikbaarheid van een nieuwe gemeenteschool.

Vervolgens zal er op het terrein tussen de Populierenlaan en het kanaal worden gestart met de uitgraving van de wegenis en het voorzien van riolering en andere nutsvoorzieningen.Er wordt verwacht om kort na het bouwverlof te starten met de bouwwerken van de woningen en de appartementen