none
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } }

Interessante ontwikkelingsmogelijkheden liggen niet voor het rapen


Om toekomstgerichte, innovatieve en duurzame projecten te realiseren is Zabra steeds op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan om een verouderde industriële site, maar net zo goed om leegstaande gebouwen of braakliggende percelen.

Wij duiken met Christophe Ide, Head of Acquisition bij Zabra, wat dieper in deze materie. Deze functie is sinds dit jaar nieuw binnen Zabra, wat meteen ook de focus op en het belang van het verwerven van nieuwe sites aangeeft en de ambities van Zabra op dit vlak onderstreept.


Ontwikkelingsgrond vinden, waar vergunbare projecten kunnen worden op gerealiseerd, is vandaag de dag helemaal niet evident. “Nochtans, er is nog veel potentieel, maar jammer genoeg blijft daar heel wat van onbenut. Er zijn best wel wat verouderde gebouwen en ook leegstand komt veelvuldig voor. Toch zijn er nog heel wat eigenaars die geen actie ondernemen. Logisch soms, want het zijn geen ontwikkelaars en ze ontbreken dus de kennis van de wetgeving, het inzicht van de mogelijkheden of ze kijken op tegen het omslachtig proces en de kosten van de voorstudie en dergelijke. Zonde want zo blijven heel wat mogelijkheden onbenut. Trouwens het zijn niet enkel particulieren die niet schakelen, ook bedrijven zijn hier niet vaak in thuis en zien de opportuniteit(en) niet”, geeft Christophe aan.

Christophe Ide Horizontal

“Er is nog heel wat potentieel, maar het komt moeilijk op de markt.”
- Christophe Ide, Head of Acquisition

Zabra als klankbord en adviseur

Toch sta je er niet alleen voor als je overweegt je pand(en), grond of site te verkopen of te ontwikkelen. “Wij nemen met plezier de adviserende en begeleidende rol op ons. In een eerste fase analyseren wij het ontwikkelingspotentieel. Is er een klik dan wordt er verder gekeken. Wij controleren wat er stedenbouwkundig mogelijk is, checken de verwachtingen bij de verschillende partijen en gaan steeds voor een win-win voor alle actoren. Zowel de belangen van de eigenaar, de gemeente/stad en de buurt spelen mee. Komen we tot een overeenkomst, dan kan de verkoper er zelf voor kiezen om bij het verdere proces betrokken te blijven of niet.”

Trouwens niet enkel een onmiddellijke verkoop is mogelijk, er zijn ook tussenvormen. “Uiteraard kan de eigenaar simpelweg de grond of de site aan ons verkopen maar net zo goed kan er een ruil bekeken worden met bijvoorbeeld appartementen. Een andere optie is ook nog om te werken met een recht van opstal. Je merkt het, we denken graag op maat mee met de verkoper. We merken dat er vroeger veel meer op risico werd aangekocht, dus zonder opschortende voorwaarde van vergunning, maar dat men vandaag de dag terughoudender is. Logisch met stijgende rente, bouwkosten en het moeilijke en rechtsonzekere vergunningstraject. Een verkoop onder opschortende voorwaarde is vaak het meest interessante voor de verkoper, aangezien de ontwikkelaar dan minder risico moet incalculeren”, duidt Christophe. 

 

Het uitbouwen van KMO-parken

België, Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk, dat zijn de regio’s waar Zabra actief naar mogelijkheden speurt. “We zoeken steeds naar sites met een vlotte bereikbaarheid. Bij voorkeur in of rond steden of gemeenten van minimaal 25.000 bewoners.

Maar niet enkel voor residentiële projecten zoeken we grond, ook voor KMO-parken en retailparken. Daarbij streven we altijd naar een optimaal ruimtegebruik en bekijken we in tegenstelling tot andere ontwikkelaars, het bredere plaatje. Wij schatten steeds de mogelijkheden van een site in, is een residentiële invulling niet optimaal, dan matcht een KMO-park misschien wel perfect.”

 

“Wij streven steeds naar een win-win voor alle partijen. Leefbaarheid, duurzaamheid en comfort moeten elkaar vinden.”

Grond of pand verkopen aan Zabra
Barchon parc PME Zabra Liège à vendre

De zekerheid van een sterke speler

Flexibel meedenken en snel schakelen zijn sowieso troeven van Zabra. “Als familiebedrijf werken we niet enkel persoonlijk, we houden de communicatie ook kort en kunnen snel beslissingen nemen. We vormen een sterke groep, hebben de nodige financiële draagkracht en gaan voor een complete ontzorging. We hebben al heel wat mooie projecten gerealiseerd en kunnen dan ook de nodige adelbrieven voorleggen.”

Maar daar stopt het niet. “Bij Zabra nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Wij werken niet enkel duurzaam, maar creëren ook steeds een meerwaarde voor de hele omgeving. Met oog voor groen en de leefbaarheid. We denken na over wat de buurt wil, gaan gesprekken aan en zijn er bemerkingen, dan zijn we niet te beroerd om de plannen aan te passen. Alle actoren in het verhaal moeten winnaar zijn”, besluit Christophe.

 

Contacteer ons bij een opportuniteit

Heb je een grond, site of pand dat in aanmerking komt? Contacteer ons. Of wie weet heb je dé gouden tip voor ons? Informeer ons en komt er een samenwerking van, dan hebben we er een beloning tot maar liefst € 30.000 voor veil. Win-win is belangrijk voor ons, we hebben het al eerder aangehaald.

cookies
COOKIES! De cookies die we gebruiken dienen om jouw ervaring op onze site te verbeteren en voor analytische en marketingdoeleinden. We plaatsen ze alleen wanneer jij toestemming geeft. Cookie Policy