none
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } }
11 februari 2021
Aalst KMO Zabra Denderleeuw

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Wildebeek te Denderleeuw. De site waar het voormalige houtverwerkend bedrijf Dekaply is gelegen, wordt herontwikkeld naar een bedrijventerrein voor kmo’s. Via brownfieldconvenanten krijgen oude bedrijfs- en andere sites een nieuwe invulling.

De site Wildebeek maakt deel uit maakt van het bedrijventerrein Zuid II, deels gelegen op grondgebied Aalst, deels op grondgebied Denderleeuw. Het bedrijventerrein werd net als het nabijgelegen terrein Zuid III aangelegd in de jaren 1960 en is aan vernieuwing toe.

Voor het op grondgebied Aalst gelegen gedeelte van deze bedrijventerreinen Aalst Zuid II en III startte SOLVA in februari 2019, in opdracht van de stad Aalst en met financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, een traject voor de herinrichting en heraanleg.

Voor het op grondgebied Denderleeuw gelegen gedeelte van bedrijventerrein Zuid II start Zabra Real Estate nu een reconversieproject, dat via een brownfieldconvenant gefaciliteerd wordt.  Zabra Real Estate zal het onderbenut, verwaarloosd en vervuild terrein omvormen naar een bedrijventerrein met KMO-units waarin groene elementen verweven worden, verbindingen voor traag verkeer voorzien worden en de aanwezige Wildebeek meer ruimte krijgt. Ter hoogte van de overgang naar het agrarisch gebied en de aangrenzende woongebieden voorziet Zabra een goed uitgewerkte buffer.

Bij de herontwikkeling zal bijzondere aandacht gaan naar een vlotte toegankelijkheid en ontsluiting van het projectgebied en een veilige verkeerscirculatie voor alle vervoersmodi. Daarbij wordt de brug over de Wildebeek vernieuwd. De hoofdontsluiting is voorzien via de Nachtegaelstraat, zoals voorzien in het RUP. Voor de hiervoor noodzakelijke aanpassing van het buiten het projectgebied kruispunt van de Nachtegaelstraat en de N405, worden afspraken gemaakt met AWV, de stad Aalst en de gemeente Denderleeuw.

Er volgt nu een inspraak- en informatieperiode. Gedurende die 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan dan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.

Persbericht van de Vlaamse overheid - KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW HILDE CREVITS

cookies
Ook wij houden van cookies! De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze site te verbeteren. We gebruiken ook cookies om te meten hoe onze site wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer jij toestemming geeft. Cookie Policy